skip to Main Content

U krugu tvornice Kakanj Cement, članice Heidelbergcement grupe, juče, je održana sjednica Vijeća za strane investitore kojoj je predsjedavao federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović. Ovo savjetodavno tijelo, koje je imenovala Vlada FBiH, ima za cilj pomaganje i podsticanje stranih investicija i unapređenje ukupnog poslovog ambijenta za investitore i potpuniju koordinaciju i saradnju institucija federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa u oblasti investiranja.

U ime domaćina Kakanj cementa, učesnicima se obratio direktor ove tvornice, jednog od najuspješnijih primjera privatizacije u našoj zemlji i predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini Branimir Muidža.

Naglasivši osnovne karakteristike iz profila ove uspješne kompanije, koja je, između ostalog, jako puno uložila u zaštitu životne sredine u Kaknju, Muidža je rekao da je ohrabrujuća činjenica što do sada nije bilo povlačenja stranih investicija iz BiH u većem obimu, što znači da strani ulagači imaju povjerenje u naše tržište, ali da je potrebno još dosta truda da bi se ono učinilo još privlačnijim za investitore.

Predstavio je i publikaciju Vijeća stranih investitora BiH Poslovni barometar u kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja članstva ove asocijacije koja okuplja 70 stranih i domaćih kompanija iz različitih sektora privrede koje su do sada u BiH investirale više od devet milijardi konvertibilnih maraka i zapošljavaju više od 20.000 radnika.

Predsjednik Vujanović je iznio ohrabrujuću činjenicu iz ovog istraživanja da strani investitori u svojim sugestijama ne traže državne poticaje za svoje poslovanje, već samo povoljnije poslovno okruženje.

Zamjenik predsjednika Vijeća i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić, govorio je o administrativnim preprekama koje stoje na putu stranim investitorima izrazivši nadu i uvjerenje da će do kraja mandata ove federalne vlade biti usvojeni zakoni kojima će biti olakšana registracija stranih kompanija.

Pomoćnica direktora Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Slavica Korica upoznala je članove ovog vijeća o direktnim stranim investicijama u BiH koje su u prošloj godini iznosile 780,4 miliona KM, od čega je 85 posto uloženo u Federaciju BiH.

Savjetnica u Kabinetu premijera Federacije BiH i generalna direktorica i senior partner SEEBA Balkans Aida Soko govorila je o planovima i strategiji ove konsultantske firme, a Salih Musić i Aiša Telalović su predstavili aktivnosti Restarta, lokalnog partnera u podsticanju investicija iz bh. dijaspore, koji ima značajnu podršku USAID-a.

Bilo je riječi i o potrebi jačanja ekonomske diplomatije putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u svijetu, obzirom na sve veći interes naših građana za ulaganje u domicilnu zemlju.

Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić istakao je negativne posljedice koji bi mogle nastati za privredu BiH nakon najava o mogućoj zabrani izvoza čeličnih proizvoda na tržište Evropske unije i predložio određene korake u duhu Sporazuma o slobodnoj trgovini centralne Evrope (CEFTA) i nadležnih domaćih institucija.

Istaknuta je i tehnička podrška radu Vijeća koju pruža Međunarodna finansijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, u saradnji s Ambasadom Velike Britanije u BiH.

 

 

Back To Top