skip to Main Content

51 Sjednica VMBiH 05 04 2016

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o pripremnim aktivnostima u vezi s dostavom odgovora na Upitnik Evropske komisije,   čime je BiH započela realizaciju aktivnosti u ovom procesu.

Usvojeno je više zaključaka koji se odnose na aktivnosti koje će Direkcija za evropske integracije BiH provesti u saradnji sa svim nadležnim institucijama u BiH u procesu pripreme odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Sastavni dio ove informacije su i smjernice za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, koje predstavljaju tehnička uputstva kojih treba da se pridržavaju institucije prilikom pripreme odgovora, a u svrhu izrade kvalitetnih, jasnih, konkretnih i metodološki ujednačenih odgovora.

Bosna i Hercegovina, na osnovu upitnika koje su dobile Srbija i Crna Gora, očekuje oko 2.500 potencijalnih pitanja za politički  i ekonomski kriterij te za 33 poglavlja aquisa.

 

 

Back To Top