skip to Main Content

Vijece Ministara

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je zaključak kojim se daje potvrda da je finansijska investicija Fonda OPEC-a za međunarodni razvoj u vidu kreditne linije „Raiffeisen banci d.d. BiH“ u skladu sa Sporazumom o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Fonda OPEC-a za međunarodni razvoj.

Na ovaj način omogućava se da Fond OPEC-a za međunarodni razvoj dodijeli kredit ,,Raiffeisen bank d.d. BiH” u iznosu od l5 miliona eura za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini radi povećanja zaposlenosti i njihove konkurentnosti na tržištu.

Back To Top