skip to Main Content

Sjednica Sm 59

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, kojim se želi osigurati djelotvoran i jednak pristup pravdi u postupku pred tijelima i institucijama BiH pred kojima se ostvaruju ili štite pojedinačna prava, obaveze i interesi.

Prema zakonu, nadležno tijelo za pružanje besplatne pravne pomoći pred tijelima i institucijama BiH je Ured za pružanje besplatne pravne pomoći Bosne i Hercegovine, koji je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva pravde.

Korisnici besplatne pravne pomoći mogu biti bh. državljani i druge fizička osobe s boravištem u BiH, fizičke osobe na bh. teritoriju pod međunarodnom zaštitom, kao što su izbjeglice, tražitelji azila, žrtve trgovine ljudima, apatridi te osobe čija su prava zaštićena odredbama međunarodnih konvencija u ovoj oblasti.

Ministarstvo pravde dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH s ugrađenim korekcijama sa sjednice na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Back To Top