skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o aftercare aktivnostima Agencije  za  unapređenje  stranih investicija  u  Bosni  i  Hercegovini  –  FIPA  za  2015.  godinu.

Ovaj izvještaj prati 41 preporuka za poboljšanje poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini, koje će biti dostavljene nadležnim entitetskim institucijama.

Ukupno 41 preporuka FIPA-e odnosi na unapređenje stanja u 23 oblasti, uključujući, indirektne poreze, akcize, javne nabavke, javno-privatno partnerstvo, uklanjanje administrativnih prepreka za biznis, povezivanje tržišta rada i obrazovanja, registraciju privrednih društava, radne odnose, zapošljavanje stranaca, stečaj, socijalna davanja, stvarno pravo, privredne sporove, izvršni postupak, uređivanje tržišta naftnih derivata, bolju koordinaciju vlasti i otklanjanje kolizije propisa i njihovu dosljednu primjenu.

Preporuke za poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH nastale su kao rezultat provođenja Programa postinvesticione podrške (Aftercare program) i analize više relevantnih dokumenata i izvještaja u oblasti biznisa, odnosno privrede.

U okviru Aftercare programa FIPA je u prošloj godini  posjetila 70 kompanija, a  službenici ove agencije su obavili ukupno 465 posjeta kompanijama u BiH u periodu od 2007. do januara 2016. godine.

 

Back To Top