skip to Main Content

XCesta 0112

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu (Projekt modernizacije cestovnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Ovaj projekt obuhvatit će rehabilitaciju i modernizaciju magistralnih cesta i objekata s ciljem unapređenja nivoa usluga i sigurnosti prometa u Federaciji BiH, kao i poboljšanje upravljanja magistralnom cestovnom mrežom u Federaciji BiH, s posebnim fokusom na finansijsku održivost investicija, otpornost na klimatske promjene i sigurnost prometa.

Iznos zajma je 58 miliona eura, s alokacijom na Federaciju BiH.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora BiH, dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda.

 

Back To Top