skip to Main Content

55 Sjednica VMBiH 005 16 05 16

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji i Prijedlog protokola o izmjenama i dopunama Protokola o provođenju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji.

Na ovaj način žele se stvoriti uvjeti za efikasniju primjenu Sporazuma i pratećeg protokola, kojima se omogućava zakonito zapošljavanje bh. državljana u Sloveniji i sprečava neregularna migracija radne snage, a nakon izmjene slovenačkog zakonodavstva u oblasti radnih migracija i rada stranaca.

Prijedlog sporazuma i pratećeg protokola bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar civilnih poslova.

Back To Top