skip to Main Content

Vijece Ministara

 

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati inicijative za osiguranje sredstava za Projekat gradskih prometnica u Sarajevu i finansiranje izgradnje autoceste na Koridoru 5-C.

Radi se o Inicijativi za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu, koji je potpisan 27. oktobra 2011. godine (Sarajevo-Projekt gradskih prometnica), između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Inicijativi za vođenje pregovora radi zaključivanja Kreditnog sporazuma s Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj, za finansiranje izgradnje autoceste na Koridoru 5-C, dio poddionice Klopče – D. Gračanica.

Vijeće ministra BiH danas će na sjednici razmatrati i Informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period od januara do decembra 2015. godine koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje.

 

Izvor: FENA

Back To Top