skip to Main Content

 

 

Vlada Federacije BiH će, na sjednici koja je danas počela u Mostaru, razmatrati Nacrt zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi. Riječ je o naknadama koje se isplaćuju na teret Budžeta FBiH, odnosno budžeta kantona, općina, gradova i finansijskih planova vanbudžetskih fondova. Provođenje ovog zakona stvara pretpostavke da buduća zakonska rješenja gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji BiH mogu biti bazirana na institutu cenzusa, što bi riješilo niz nedostataka u postojećem sistemu i omogućilo adekvatniju socijalnu pomoć porodicama i pojedincima.

Federalna vlada izjasnit će se i o predloženom programu utroška sredstava za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju za 2016. godinu u iznosu od 675.000 KM, te o ovogodišnjem subvencioniranju željezničkog saobraćaja.

Federalno ministarstvo finansija je za današnju sjednicu pripremilo informaciju o efektima primjene Zakona o igrama na sreću, u dijelu koji se odnosi na organizaciju i poslovanje kladionica, dok će Federalno ministarstva energije, rudarstva i industrije upoznati Vladu FBiH o problemima u poslovanju Rudnika soli “Tuzla” d.d. Tuzla.

Vlada bi se trebala izjasniti i o davanju saglasnosti za prodaju, metodom javne aukcije, nekretnina Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Lukavcu, Novoj Biloj, Donjem Vakufu, Konjicu i Kaknju.

Back To Top