skip to Main Content

PITANJE: Prilikom provođenja procedure po javnom oglasu za prijem namještenika kao jedan od posebnih uvjeta zatraženo je najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon stjecanja tražene srednje školske spreme, o čemu su kandidati kao dokaz bili dužni dostaviti potvrdu o radnom stažu u navedenom trajanju. Jedan od kandidata dostavio je potvrdu u kojoj je navedeno da je radio na administrativnim poslovima u trajanju od 12 mjeseci. U potvrdi nije navedeno da se radi o radnom odnosu “radnom stažu.“ Navedenu potvrdu povjerenstvo za provedbu javnog oglasa je prihvatilo kao valjanu, te je isti stavljen na listu kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa. Provjerom kroz evidencije porezne uprave dobili smo podatak da se osoba za koju su traženi podaci ne nalazi u evidenciji prijavljenih osoba za period koji je naveden u potvrdi. Za istu osobu također ne postoje ni podaci o obavljenom volonterskom radu.

Da li se u radnjama osobe prijavljene na javni oglas koja je dostavila podatak o svom radno pravnom statusu eventualno stječu obilježja kaznenog djela Krivotvorenje isprave iz članka 373. KZFBiH?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top