skip to Main Content

PITANJE:

  1.  Na javni oglas za prijem namještenika jedan od  uvjeta naveden je radni staž u trajanju od deset mjeseci nakon završene srednje škole (gimnazija, ekonomska ili upravna škola). Međutim, na oglas su se javili kandidati sa svjedodžbom o završenoj srednjoj stručnoj spremi, ali potvrdu o radnom stažu  koji su ostvarili nakon završene visoke stručne spreme (Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju) ili kandidati koji su dostavili samo dokumentaciju koja se odnosi na završenu visoku stručnu spremu, a da nisu dostavili nikakav podatak o završenoj srednjoj školi.

Da li se radni staž kandidata za koje su dostavljeni navedeni dokazi može prihvatiti valjanim sukladno članku 2. stavka 2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici („Sl. novine FBiH“, broj 65/20)?

  1. Također,  u oglasu je od potrebnih dokumenata tražena Potvrda o radnom stažu nakon završene srednje škole, Uvjerenje PIO/MIO sa šifrom zanimanja i Uvjerenje o osiguranju izdato od porezne uprave.

Jedan broj kandidata dostavio je samo uvjerenje porezne uprave ili samo potvrdu MIO/PIO, a bez potvrde o radnom stažu. Da li za utvrđeni radni staž  moraju biti dostavljeni svi dokazi ili je dovoljno cijeniti jedan od dostavljenih dokaza, odnosno da li isto cijeniti ootvrde porezne uprave i potvrde evidencija PIO/MIO?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top