skip to Main Content

PITANJE: U društvu je utvrđen veći gubitak na kraju 2022. godine. Da li je moguće na skupštini društva donijeti odluku da gubitak ostane nepokriven? Kakve su posljedice takvog postupanja? S obzirom na to da naš statut predviđa i mogućnost da se gubitak može pokrivati od dobiti iz naredne godine, koliko je ta opcija moguća? Na koji način je najbolje da postupamo vezano za gubitak, imajući u vidu da iz rezervi nije moguće pokriti sav gubitak i da je u statutu navedeno da se pokriće gubitka umanjenjem osnovnog kapitala koristi kao posljednje sredstvo?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top