skip to Main Content

PITANJE: Radnik je rođen u 4. mjesecu 1964. godine, na dan 31.12.2022. godine ima radnog staža 24 godine (staža osiguranja) te posebnog staža u dvostrukom trajanju u ukupnom trajanju od 7 godina, 4 mjeseca i 10 dana. Postoji li mogućnost prijevremenog penzionisanja radnika u konkretnom slučaju, te ukoliko postoji da li bi penzija koju bi ostvario radnik bila manja u odnosu na penziju koju bi ostvario ako bi radio do ispunjavanja uslova za starosnu penziju? Na upit o mogućnosti odlaska u prijevremenu penziju u nadležnom PIO radniku su rekli da može prekinuti radni odnos i prijaviti se na Zavod za zapošljavanje te nakon godinu provedenih na istom može podnijeti zahtjev i ostvariti pravo na penziju.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top