skip to Main Content

PITANJE: Društvo ima veći broj invalida rada II kategorije kojima je, a shodno odredbama Zakona o PIO/MIO („Sl. novine FBiH“, br. 29/98, 49/00, 32/01,73/05, 59/06, 4/09 i 55/12), utvrđeno pravo na novčanu naknadu (razlika plate između plate koju je radnik obavljao u godini osiguranja koja prethodi godini u kojoj je nastala privremena spriječenost za rad i plate koju radnik prima na drugom radnom mjestu), a također, prema kretanju plata odnosno eventualnom porastu prosječnih plata vršeno je i usklađivanje te naknade spram eventualnog porasta plata.

Na naprijed navedeni način je postupano sve do donošenja izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO („Sl. novine FBiH“, broj 55/12), stupio na snagu 28. 6. 2012. godine kojim je stav (2) člana 79. Zakona brisan čime je de facto od tog datuma prestala obaveza poslodavaca da vrše usklađivanje plata sa kretanjem prosječne plate kod poslodavca, a nakon čega je ovo društvo i prestalo sa vršenjem usklađivanja, dakle, društvo je od 28. 6. 2012. godine pa dalje isplaćivalo do tada usklađenu novčanu naknadu, a što je i sada slučaj.

U nizu sudskih odluka sud je prihvatio kao ispravno postupanje društva u kontekstu prestanka obaveze koja se odnosi na usklađivanje novčane naknade počev od 28. 6. 2012.godine.

Međutim, dana 1. 3. 2018. godine stupa na snagu novi Zakon o PIO/MIO koji u članu 56. sadrži identično rješenje kao što je to bilo i u starom zakonu do izmjena iz 2012. godine, odnosno sadrži obavezu utvrđivanja naknade plate (stav 1) i valorizacije ( usklađivanja – stav (2)).

Opće pravilo je da zakoni ne mogu imati retroaktivno dejstvo i da isti stupaju na snagu danom objave odnosno danom kako je to propisano zakonom (vocatio legis) te da djeluju ubuduće.

Članom 140. stav (4) novog Zakona o PIO/MIO propisano je da pravo na naknadu plate zbog manje plate na drugom radnom mjestu ostvareno po propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog zakona (dakle, po starom zakonu o PIO/MIO ) neće se ponovo određivati po odredbama ovog zakona, osim u slučajevima određenim ovim zakonom.

S tim u vezi, apsolutno nije sporno da radnici, invalidi rada II kategorije, koji se kao takvi proglase nakon stupanja na snagu novog Zakona o PIO/MIO odnosno po odredbama tog zakona imaju pravo na naknadu plate, te pravo na valorizaciju odnosno usklađivanje te naknade počev od 1. 3.2018. godine i dalje, ali, postavlja se pitanje da li pravo na usklađivanje imaju i radnici kojima je to usklađivanje u jednom momentu vršeno po starom zakonu, da bi po izmjenama istog tog zakona to pravo bilo ukinuto, a čini se da odredbe novog zakona ne sadrže jasne odredbe o tome, tj. postavlja se pitanje  da li se u skladu sa novim zakonom to pravo (usklađivanje) ponovo treba uvesti počev od 1. 3. 2018. godine i dalje.

Da li se eventualnim razdvajanjem dvije kategorije radnika koji su u istom svojstvu (invalidi rada II kategorije ), a samo zbog toga što je u određenom vremenskom periodu došlo do izmjene zakona i ukidanja određenog nivoa prava, radnici dovode u diskriminatornu poziciju ili se pak radi o striktnoj primjeni zakona koja ne dovodi do diskriminacije.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top