skip to Main Content

PITANJE: Da li Uprava preduzeća može donijeti odluku o kontinuiranoj isplati stimulacije za jednog radnika za svaki mjesec počev od npr. 01.12.2022. u iznosu od 10% na platu, pa sve do popune upražnjenog radnog mjesta čije poslove taj radnik djelimično obavlja? U Pravilniku o radu preduzeća definisano je uvećanje plata radnika na način da kaže: (1) Poslodavac, na osnovu vlastite procjene, a na prijedlog rukovodioca Službe ili Sektora, polazeći od kvantiteta, kvaliteta, blagovremenosti, uštede u radu i sl, može svakom radniku, grupi, odnosno organizacionoj cjelini,  stimulisati-uvećati plaću. (2) Procenat stimulativnog dijela može iznositi do 20%. (3) Iznos dobijen na ovaj način čini ukupnu plaću zaposlenika.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top