skip to Main Content

PITANJE: Da li prilikom raskida ugovora o finansijskom lizingu zbog neizmirenja obaveza od strane primaoca lizinga, kada je na osnovu sudskog rješenja o izvršenju predmet oduzet i predat davaocu, davalac lizinga može bez pismene saglasnosti primaoca lizinga izvršiti korekciju izlaznog PDV-a zbog promjene poreske osnovice?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top