skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik je od povezanog lica iznajmio  dva putnička automobila, koja koristi isklјučivo za prevoz zaposlenih radnika na službena putovanja unutar Bosne i Hercegovine i u inostranstvo. Da li u tom slučaju poreski obveznik može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza iskazanog na fakturi dobavlјača (povezanog lica) za usluge iznajmlјivanja putničkih automobila?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top