skip to Main Content

Nova domaća banka srednje veličine imat će aktivu od 56 miliona KM. Banka će zadržati naziv Privredna banka Sarajevo jer je to tradicija koja traje.

Na skupštinama dioničara BOR banke i Privredne banke Sarajevo usvojene su odluke o pripajanju ove dvije banke. Spajanjem će nastati još snažnija banka čija će aktiva iznositi 56 miliona KM i koja će biti spremna da izdrži sve veće pritiske regulatora, ali i konkurencije.

Dioničari obje banke su dali saglasnost za uspješno pripajanje. Na ovom projektu su bile angažovane tri revizorske kuće Revik iz Sarajeva, Deloitte Zagreb i Deloitte Sarajevo. Banka će zadržati naziv Privredna banka Sarajevo.

Privredna banka Sarajevo će se pripojiti BOR banci sa prijenosom svoje imovine i obaveza , bez provođenja postupka likvidacije, a BOR banka će preuzeti prava i obaveze PBS-a. Cilj banke je dostići 5% udjela na tržištu BiH u odnosu na dosadašnji 3,5 i 4% udjela. Banka koja će zapošljavati 125 radnika nudit će kvalitetne usluge ukazujući da se domaći kapital vođen pravom vizijom može nositi sa konkurencijom.

Back To Top