skip to Main Content
PRIVREDNA DRUŠTVA – Kako Do Svrsishodnosti Likvidacionog Postupka?

PRIVREDNA DRUŠTVA – Kako do svrsishodnosti likvidacionog postupka?

  • 06/06/2019

Piše: dr. sc. Edin RIZVANOVIĆ Likvidacija se, za razliku od stečaja, po pravilu, provodi nad imovinom solventnih pravnih osoba (privrednih društava). S tim u vezi, likvidacija može biti dobrovoljna ili prinudna. Organi likvidacionog postupka su likvidacioni sudija i likvidator. Za…

Usvojene Odluke O Pripajanju Privredne Banke Sarajevo BOR Banci

Usvojene odluke o pripajanju Privredne banke Sarajevo BOR banci

  • 10/06/2016

Nova domaća banka srednje veličine imat će aktivu od 56 miliona KM. Banka će zadržati naziv Privredna banka Sarajevo jer je to tradicija koja traje. Na skupštinama dioničara BOR banke i Privredne banke Sarajevo usvojene su odluke o pripajanju ove…

Back To Top