skip to Main Content

 

Pregovarački tim Vlade Federacije BiH, na čelu sa šefom s tehničkog nivoa Alenom Teletovićem, danas je, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, uz učestvovanje ministara pravde i financija svih kantona, počeo pregovore o granskom kolektivnom ugovoru s delegacijom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama, koju je predvodio predsjednik Salih Krušćica.

 

Također, danas u sjedištu Federalnog ministarstva zdravstva počinje pregovaranje o Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH. Kada je riječ o granskim kolektivnim ugovorima iz oblasti zdravstva i obrazovanja, čije je područje djelatnosti uglavnom u nadležnost kantona, Vlada FBiH i njena nadležna ministarstva imaju ulogu koordinatora u procesu pregovaranja.

Cilj je, u oba slučaja, usaglašavanje granskih ugovora sa odredbama novog Zakona o radu FBiH. Kako je poznato, Opći kolektivni ugovor, potpisan u februaru ove godine, trebao bi, po objavljivanju, stupiti na snagu ovog mjeseca, čime su ispunjeni svi uslovi za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora.

VladaFBiH-Sindikat_foto2

Budući da se za područja djelatnosti državnih službenika i namještenika radi o podijeljenoj nadležnosti Vlade FBiH i kantona, federalni pregovarački tim, osim predstavnika nekoliko federalnih ministarstava, čine i ovlašteni predstavnici kantona.

Federalna vlada je u pregovore ušla sa stavom o neophodnosti osiguranja uslova da primjena granskog kolektivnog ugovora mora biti realna i zasnovana na finansijskim mogućnostima Vlade FBiH i kantona.

VladaFBiH-Sindikat_foto3

Inače, kako je planirano, do kraja juna trebaju, zajedno sa Udruženjem poslodavaca FBiH, početi pregovori o ostalim granskim kolektivnim ugovorima za koje su nadležne Vlada FBiH i kantoni, kao što su sektori rudarstva, energetike, telekomunikacija, poštanskih usluga, željeznica i drugi.

Udruženje poslodavaca FBiH, sa svoje strane, planira ući u pregovore za djelatnosti u kojima je dominantan privatni sektor.

 

Back To Top