skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2017 – 2019.

Program javnih investicija/Razvojno-investicioni progam institucija BiH za period 2017 – 2019. godine sadrži podatke o 261 projektu u ukupnoj vrijednosti od milijardu i 809,48 miliona KM. Od toga se milijarda i 434,15 miliona KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 375,33 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte. Vrijednost projekata koji izravno doprinose socioekonomskom razvoju, i koji su svrstani u Razvojno-investicioni program iznose milijardu i 205,26 miliona KM, a vrijednost ostalih projekata iznosi 604,22 miliona KM.

Ukupna vrijednost projekata u provedbi iznosi milijardu i 375,65 miliona KM. Projekti u provedbi finansiraju se iz domaćih sredstava, putem budžeta, granta i vlastitih sredstava te iz ino sredstava, putem zajma i granta.

Back To Top