skip to Main Content

Reforme E1438065800491

Vijeće ministara BiH usvojilo je Program ekonomskih reformi za period 2016 – 2018. godine, koji će Direkcija za evropske integracije dostaviti Evropskoj komisiji u Briselu do 31. januara 2016. godine, što predstavlja važan  korak za nastavak integracija Bosne i Hercegovine  u Evropsku uniju.

Program ekonomskih reformi sadrži prioritete strukturnih reformi Bosne i Hercegovine (koje su pripremile institucije BiH) te strukturne prioritete Federacije BiH i Republike Srpske.

Vlasti na državnom i nivou entiteta, u skladu s Programom ekonomskih reformi, provest će niz mjera u više od 25 prioritetnih reformskih oblasti radi pokretanja procesa oporavka i modernizacije ekonomije, jačanja održivog ekonomskog rasta i otvaranja radnih mjesta, kaže se u saopćenju Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Back To Top