skip to Main Content

U prostorijama Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana je press konferencija na kojoj su kompanije COMTRADE distribution i Exclusive d.o.o. uručile 35 Windows 10 tableta za sedam osnovnih škola iz ZE-DO Kantona u okviru projekta “Škola budućnosti” koji je pokrenula kompanija Microsoft BiH. Projekat je najavljen 22. decembra 2015. godine, a u proteklih mjesec dana 50 nastavnika je prošlo edukaciju potrebnu za implementaciju projekta. Sedam osnovnih škola od sada ima priliku koristiti najmoderniju opremu i Office 365 servise kako bi učenici stekli vještine potrebne u 21. stoljeću.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona kantona, Mensur Sinanović, u ime sedam odabranih osnovnih škola se zahvalio donatorima i kompaniji Microsoft BiH. “Ministarstvo je podržalo ovu inicijativu jer želimo da naši nastavnici prate svjetske trendove na polju učenja i da naše škole koriste nove, moderne metode podučavanja. Sretni smo da su i škole u ZDK sada u prilici da praktično rade na projektu “Škola budućnosti”, te se nadamo da će ova metodologija biti proširena i na ostale škole u Kantonu”, naveo je Sinanović.

Microsoft -Press konferencija - FOTO (1)Prisutnima se obratila i predstavnica Microsofta BiH, Anida Jusufović koja je naglasila važnost praćenja globalnih trendova u obrazovanju kako bi i učenici u BiH bili u mogućnosti da budu dio modernih inicijativa. “Škola budućnosti definitivno jeste odličan primjer modernih inicijativa i sretni smo što se ovaj projekat širi u BiH”, istakla je Jusufovićeva.

Projekat je zasnovan na primjeni SOLE koncepta učenja koji podrazumijeva, opremanje učionica tabletima te uvođenje interneta u učionice kako bi se nesmetano koristile aplikacije i servisi u oblaku, kao što je Office 365. Zahvaljujući spremnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona, te nastavnika i rukovodstva u odabranim osnovnim školama, stvoreni su preduslovi za uključivanje učenika iz Bosne i Hercegovine u još jednu globalnu obrazovnu inicijativu pomoću koje mogu krenuti u istraživanja i usvajanje znanja uz upotrebu modernih tehnologija i novih obrazovnih koncepata. SOLE koncept u praksi podrazumijeva da nastavnici podstiču učenike na zajednički rad prilikom pronalaska odgovora putem interneta.

Back To Top