skip to Main Content

123

 

Međunarodna organizacija rada (ILO) uskoro će u BiH raspisati javni poziv za prijave na projekt “Lokalna partnerstva za zapošljavanje”, koji potiče održivo i partnerski orijentirano tržište rada na lokalnom nivou, istaknuto je danas na prezentaciji u Sarajevu.

Koordinator projekta Džemal Hodžić izjavio je da za sredstva moraju zajedno konkurirati općina, zavod za zapošljavanje, obrazovni sektor, nevladin sektor i poslodavac, koji će napraviti zajednički projekt otvaranja novih radnih mjesta.

Dodao je da projekt cilja na oblasti koje su najperspektivnije u BiH poput metalske, drvoprerađivačke, prehrambene i turizam, kao i informacione tehnologije.

Hodžić je rekao da još nije poznat tačan datum objave javnog poziva, ali se očekuje da bi to moglo biti do 30. juna.

Pojasnio je da je projekt kreiran po uzoru na određena pozitivna iskustva iz Bosne i Hercegovine, kao što su općine Gračanica, Gradačac, Teslić, Žepče i Tešanj.

Također, Hodžić je naveo da će implementacija grantova trajati od 14 do 20 mjeseci, s tim da će u prvom LOT-u biti realizirani partnerski projekti a u drugom će im biti pružana institucionalna podrška.

Vijednost projekt “Lokalna partnerstva za zapošljavanje” je 4,4 miliona eura, od kojih su tri miliona namijenjena za dodjelu bespovratnih sredstava lokalnim zajednicama u BiH radi pružanja podrške stvaranju novih radnih mjesta i lokalnom razvoju.

Projekt finansira EU sa četiri miliona eura, a ostatak će osigurati ILO zajedno s aplikantima.

Back To Top