skip to Main Content
Dualnim Obrazovanjem Do Uspješnijeg Lokalnog Razvoja

Dualnim obrazovanjem do uspješnijeg lokalnog razvoja

Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević potpisao je, juče,  u ime UPFBiH ugovor o realizaciji projekta „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije" sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada. Projekt „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i…

Back To Top