skip to Main Content

56a755d5 012c 456d B970 790c0a0a0a6d Fadil Novalic Interview20 Preview

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je sinoć da je nakon šest godina Federacija BiH  službeno izašla iz recesije, odnosno da službeni podaci pokazuju da je evidentan rast bruto društvenog proizvoda (BDP) na godišnjem nivou od dva posto.

Gostujući u emisiji Interview 20 na BHRT-u, kako prenosi Fena, podvukao da je u četvrtom kvartalu 2014. godine zabilježn rast BDP-a od 3,1 posto, da je zabilježno 2.000 manje nezaposlnih, rast industrijske proizvodnje od 3,17 posto, rast izvoza za 4,7 posto, a prvi put u poslijeratnoj historiji zabilježna je i pokrivenost uvoza izvozom od 57,7 posto.

– Prema podacima, izašli smo iz recesije i sada smo u sfeti “zagrijavanja” ekonomije, moramo ostati na tom putu bez obzira na probleme. Spremni smo platiti svaku cijenu kako bi ovom društvu bilo bolje, ali moramo naći i način da im saopćavamo gdje i kako to treba raditi – pojasnio je premijer.

Kazao je i da je u toku rad na projektu za TV spotove kako bi se “narodskim jezikom” objašnjavalo šta znači reforma javne uprave, konkretno za običnog čovjeka, kao i šta znači reforma zdravstva ili borba protiv korupcije.

Govoreći o problemima koji su nastali zbog novog Zakona o radu i Kolektivnog ugovora, Novalić je potvrdio da je oduvijek vjerovao u konstruktivni dijalog, ali je naglasio da bi Kolektivni ugovor poremetio stvari koje su zacrtane i vratio nazad stare mogućnosti za tužbe u javnoj upravi i zloupotrebe u javnom sekoru.

– Te stvari trebamo vratiti nazad u Zakonu o radu i popraviti ih kako se ni kolektivni ugovori ne bi mogli tako definirati. Ekonomsko-socijalno vijeće je postalo paralelizam u radu Vlade, a ESV je konsultativnog karakreta. Vlada ima odovornost jer njoj dolaze penzioneri, borci i svi koji imaju problem – istaknuo je Novalić.

Dodao je da socijalni dijalog može ići do granice dokle Vlada može pravdati “svoj spori rad pred interesnim grupama koje su socijalno ugoržene, a Sindikat je to razvlačio i postavio se u funkciju blokade Zakona o radu”.

– Kao društvo trebamo socijalni dijalog, ali moramo imati konstruktivnije partnere u tom razgovoru. Moramo prihvatiti da smo krenuli reformskim putem koji su svi prihvatili, ali kada dođe do toga da se sami morate mijenjati onda su ljudi protiv toga – smatra federalni premijer.

Naglasio je ipak da se mora razgovarati posebno o zakonu o penzionom sistemu, jer Vladi su potrebna mišljenja koja mogu doći od poslodavaca, ESV-a ili medija kako bi se došlo do najboljih rješenja.

– U Kolektivnom ugovoru ne može stajati plaća od 285 KM, minimalna, sada je 360 KM. Ne možemo prihvatiti minuli rad do beskonačnosti. Dostignuti nivo u plaći koji proističe iz minulog rada uredbom ćemo pridružiti osnovnoj plaći. Niko neće izgubiti, samo ga više nećemo beskonačno obračunavati – pojasnio je Novalić.

Pregovorima o Kolektivnom ugovoru pristupit će se, naglasio je Novalić, tako da to ne smije ugroziti penzionere, zapošljavanje ili zravstvo, ali ne smije štetiti ni vanbudžetskim i budžetskim korisnicima, jer, dodaje, odrednica minumalne plaće omogućava da se smanje obaveze.

Govoreći o stvaranju ambijenta za investicije u Federaciji, premijer Novalić je istaknuo da je za privatni sektor važno osigurati tri stvari i to radno-pravno zakonodavstvo, poslovno okruženje te kako bh. resurse učiniti dostupnim privatnom i društvenom kapitalu, jer to je potrebno za ekonomski razvoj i povećanje broja zaposlenih.

– Imamo Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesije koje su neupotrebljive. Prema tom zakonu niko ne može uspjeti da to uradi. Za sve ovo potrebno nam je tri godine – podvukao je Novalić.

Najavio je na kraju da će se Vlada uskoro preseliti iz sadašnjih prostorija u Alipašinoj ulici u Sarajevu , najvjerovatnije, u zgradu Energoinvesta u Pofalićima  kako bi se plaćalo manje za najam, a za šta se sada izdvaja oko 540.000 KM. (Fena)

Back To Top