skip to Main Content

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH usvojio je na današnjoj sjednici nacrte izmjena i dopuna seta zakona koji će omogućiti promjenu visine i uvođenje namjenskih trošarina.

Nakon što je na prošloj sjednici UO usvojio Nacrt izmjena i dopuna Zakona o trošarinama u BiH, danas su usvojene i izmjene i dopune Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te Nacrta izmjena i dopuna Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja.

Izmjene pomenuta dva zakona omogućit će da se na posebnim podračunima prikupljaju sredstva od namjenskih akciza i cestarina koje se usmjeravaju u entitetske zdravstvene fondove i izgradnju autocesta i cesta, te se precizira način raspodjele prihoda među entitetima i Brčko distriktu.

Nacrti izmjena i dopuna ovih zakona bit će upućen u dalju proceduru Vijeću ministara BiH, a konačnu riječ o zakonskim izmjenama dat će Parlamenatrana skupština BiH, stoji u saopštenju iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

(Poslovne novine)

Back To Top