skip to Main Content

Ceremonija dodjele certifikata za prvu generaciju polaznika specijalističke obuke “Stručnjak za EU fondove” koju zajednički organiziraju Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH), VCC Fondacija iz Poljske i firma PlanB, održana je danas u Sarajevu.

Obuka ‘Stručnjak za EU fondove’ omogućava polaznicima sticanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja o EU programima, u okviru kojih potencijalni aplikanti iz BiH mogu prijavljivati projektne prijedloge.

Također, ovaj program je certificirani program obuke tako da polaznici, osim sticanja neohodnih znanja, nakon položenog ispita provjere znanja, stiču pravo na dobijanje međunarodno priznatog Europass certifikata.

Predsjednik VTKBiH Bruno Bojić istakao je da VTK ovom obukom nastavlja svoju misiju, koja osim zastupanja i predstavljanja privrednika kod nadležnih organa i institucija te predstavljanja ekonomije BiH u svijetu, ima za cilj i obrazovanje kadrova.

Kako je rekao, obuka pruža polaznicima znanje o tome kako napisati neki evropski projekt i implementirati ga u svojoj sredini.

Dodao je da je edukacijom, čiji su organizatori VTKBiH, VCC Fondacija iz Poljske i firma PlanB, edukovano 16 polaznika koji su “već danas spremni da napišu pravi projekt za svoju sredinu, zajednicu, kompaniju ili općinu”.

Također je naglasio da je projekt realiziran na teritoriji cijele BiH te da je zainteresiranost za ovaj vid edukacije bila velika u raznim kompanijama, institucijama i općinama.

Punopravni član Upravnog odbora VCC Fondacije Bartosz Sobotka kazao je da VCC certifikat predstavlja ujednačeni standard certifikacije i verifikacije te da je to neformalni sistem obrazovanja koji dopunjava obrazovanje stečeno redovnim putem.

Pojasnio je da se VCC certifikat, koji je nastao 2008. godine, bavi tržištem rada kroz analize i istraživanja, kao i osobinama i kompetencijama potrebnim za pravilno učešće na tržištu rada.

Zaključio je da su vještine i sposobnosti stečene neformalnim obrazovanjem često adekvatnije za konkretne tržišne potrebe od vještina i sposobnosti stečenim redovnim obrazovanjem.

(Fena)

Back To Top