skip to Main Content

 

Upravljanje ključnim kupcima opisuje se kao umjetnost razvoja dugoročnih veza sa odabranim klijentima – istaknuto je juče u Sarajevu na seminaru u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTKBiH).

Seminar o temi „Vještine upravljanja ključnim kupcima – Key Account Management“ VTKBiH je organizirala uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH s ciljem da se  polaznici upoznaju o osnovama upravljanja ključnim kupcima, kao i savremenim pristupom u međunarodnoj  teoriji i praksi.

Upravljanje ključnim kupcima (Key Account Management – KAM) pristup je usmjeren na kupca koji selektira ključne kupce, daje prioritet važnim kupcima, te razvija i implementira planove za obostrano povećanje profitabilnosti.

Direktorica Sektora za edukaciju VTKBiH Elma Kovačević-Bajtal je kazala da organizacija ovog seminara predstavlja nastavak uspješne saradnje sa Fondacijom Konrad Adenauer Stiftung, te da je  u narednom periodu planirana organizacija još pet seminara.  Dodala je kako je veliki interes za ovu temu, te da na seminaru učestvuju predstavnici više od sto preduzeća. Predavači su domaći i strani eksperti među kojima redovni profesor na katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Nenad Brkić.

– Većina kompanija danas ima nekoliko ključnih kupaca koji zaslužuju poseban tretman. Kupci se, kao i prijateljstvo, moraju njegovati. Naš zadatak je da ih identificiramo i uslužujemo na najbolji mogući način u obostranom interesu – kazala je Kovačević-Bajtal.

Direktor Predstavništva Fondacije „Konrad Adenauer Stiftung“ u BiH Karsten Dummel je izjavio da je cilj ovakvih skupova približavanje BiH Evropskoj uniji, te edukacija i razmjena informacija o tome šta je, između ostalog,  potrebno tržištu Unije, kako bi se BiH u najkraćem mogućem roku prilagodila tom tržištu.

-Ukoliko nemamo dovoljno znanja, „tapkamo u mraku“, a cilj je u takvu poziciju unijeti „više svjetla“, kako bi preduzetnici u BiH znali u kom pravcu bi trebalo da se kreću i koje razvojne perspektive trebaju da imaju na putu ka EU – dodao je Dummel.

Podsjetio je da je ova fondacija u BiH prisutna već 20 godina podržavajući proces demokratizacije i približavanja EU.

– Podnošenjem aplikacije za status kandidata, BiH je napravila već jedan veliki korak, a naša je namjera da ovakvim aktivnostima podržimo BiH na tom putu – istakao je Dummel.

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top