skip to Main Content

Zvizdic Ilahi 002 17 05 16

 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić primio je juče u Sarajevu delegaciju MMF-a predvođenu šefom Misije za BiH Nadeemom Ilahijem sa kojim je razgovarao o reformskim procesima u BiH i zaključenju novog kreditnog aranžmana.

Razgovarano je o otvorenim pitanjima vezanim za nastavak reformskih procesa i konsolidacije finansijskog sektora u BiH u svijetlu sklapanja novog aranžmana sa MMF-om.

Predsjedavajući Zvizdić je istakao da MMF posmatra kao partnersku instituciju koja pomaže Bosni i Hercegovini u uređenju i konsolidaciji finansijske situacije. Dodao je da bi novi aranžman sa MMF-om donio fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u BiH, omogućio nastavak započetih reformski procesa i ubrzao euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine.

Šef Misije MMF-a za BiH Ilahi je rekao da je MMF zadovoljan dosadašnjim napretkom u reformama.  Izrazio je očekivanje će neka otvorena pitanja poput razmjene podataka o poreznim obveznicima između entitetskih poreskih uprava i bolja koordinacija kontrole bankarskog sektora u BiH biti brzo rješena. Istakao je da MMF podržava nezavisnost Centralne banke BiH čija je uloga ključna u održavanju stabilnosti i likvidnosti finansijskog sistema.

Misija MMF-a će boraviti u Bosni i Hercegovini i naredne sedmice gdje će obaviti razgovore sa predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH o mogućnosti novog aranžmana Bosne i Hercegovine sa ovom finansijskom institucijom

Back To Top