skip to Main Content

PITANJE: U skladu s Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH”, broj 96/2019) propisano je na koji način se može koristiti faksimil. Sukladno navedenom, mišljenja smo da bi se isto moglo primijeniti i u privatnom sektoru, što bismo uradili u svom društvu sa ograničenom odgovornošću na način da bi primijenili i uredili pravila o upotrebi faksimila na način koji je propisan Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine.S obzirom na to da u Pravilniku o kancelarijskom poslovanju nije navedeno koji su to dokumenti koji se izričito upotrebljavaju kod upotrebe faksimila, da li je upotreba faksimila validna za ugovore o radu radnika, odluke direktora društva, pravilnike koje donosi direktor društva, potpisivanje ugovora sa dobavljačima, potpisivanje računa sa kupcima ili dobavljačima ?Ukoliko bismo imali sudske sporove u kojima se kao dokazni dokumenti pojavljuju navedeni dokumenti koji su s naše strane urađeni faksimilom, da li bi isti bili validni kao dokaz ili bi mogli biti predmet osporavanja?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top