skip to Main Content

PITANJE: U skladu sa novim Zakonom o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje,  je li dozvoljeno da pravna osoba (firma) ima posebno predviđenu prostoriju sa ventilacijom u kojoj je dozvoljeno pušenje u firmi? Napominjemo da firma nema registriranu ugostiteljsku djelatnost.

 

ODGOVOR: Zakon o kontroli o ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje propisuje zabranu upotrebe duhana i duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestima rada i u javnom prevozu.

U skladu sa navedenom zakonskom zabranom nema zakonske mogućnosti da to provedete putem poslovne prostorije u firmi sa ventilacijom u kojoj je dozvoljeno pušenje.

Navedeno izuzeće i zakonska mogućnost da se to učini putem posebne prostorije odnosi se samo na firme koje se bave registrovanom ugostiteljskom djelatnosti..

Back To Top