skip to Main Content

UO UIO 1602

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UINO) BiH usvojio je juče Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH kojim se povećava iznos trošarina na naftu i naftne derivate, auto plin, pivo i alkoholna pića.

Prema nacrtu zakonskih izmjena, trošarina na naftu i naftne derivate povećava se za 0,15 KM, dok će se na pivo plaćati posebna trošarina od 0,15 KM koja predstavlja namjenski prihod entitetskih fondova zdravstvenog osiguranja, stoji u saopštenju Ministarstva finansija i trezora BiH.

Prema ovom zakonskom rješenju, uvodi se posebna trošarina koja iznosi pet KM po litru apsolutnog alkohola za alkoholna pića, odnosno 2,5 KM za prirodnu rakiju.

Nacrtom izmjena i dopuna ovog zakona predviđeno je da se cestarina plaća 0,25 KM po litri naftnih derivata, odnosno po kilogramu auto plina, a ova sredstva namjenski će se koristiti za izgradnju autocesta i cesta i to u omjeru 80:20, čime bi za autoceste bilo izdvojeno 0,20 KM, a ceste 0,05 KM.

Članovi UO na prošloj sjednici podržali su inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za uvođenje takozvanog „plavog dizela“, te će ovaj dio zakonskih izmjena biti pokrenut koncem godine kako bi se završile obveze uspostave registra poljoprivrednih gazdinstava tamo gdje ova evidencija ne postoji.

Zakonskim izmjenama i dopunama kroz predloženi nacrt nije tretiran duhan i duhanske prerađevine jer se u ovoj oblasti usklađuju trošarine sukladno europskim direktivama. Naglašeno je da su i u ovoj oblasti predviđene korekcije iznosa trošarina koncem godine uz namjensko usmjeravanje prihoda u oblasti zdravstva.

Na sjednici je zaključeno da se istovremeno pripremaju izmjene seta zakona koji prate primjenu Zakona o trošarinama u BiH.

UO UINO uputit će Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH redovitu proceduru, a konačnu riječ dat će Parlamentarna skupština BiH.

(Poslovne novine)

Back To Top