skip to Main Content

Glavno obilježje rezultata poslovanja Grupe Podravka za 2015. godinu, koje je na svojoj sjednici utvrdila Uprava i Nadzorni odbor Podravke d.d., jest ostvarenje rekordne neto dobiti. Neto dobit Grupe Podravka za proteklu godinu iznosi 52,4 miliona eura što predstavlja značajan rast u odnosu na 2014. godinu kada je neto dobit iznosila 12,2 miliona eura. Na rekordan rast neto dobiti uticali su, između ostaloga, i pozitivan efekt od kupovine Žita d.d. Ljubljana te ostvareni porezni prihod povezan s dobivenim poticajima za izgradnju novih tvornica Belupa.

Prihodi od prodaje Grupe Podravka u 2015. godini ostvarili su rast od 7,8 posto i iznosili su 497 miliona eura. Strateško poslovno područje Prehrana ostvarilo je prihode od prodaje u iznosu od 391 miliona eura što predstavlja rast od 11,6 posto. Na rast prihoda od prodaje pozitivan uticaj od 31,5 miliona eura dolazi i sa strane Grupe Žita čiji su prihodi uključeni od 01. oktobra 2015. godine. Prihodi od prodaje vlastitih marki proizvoda unutar Strateškog poslovnog područja Prehrane porasli su za 13,8 posto i time u potpunosti nadoknadili niže prihode od prodaje trgovačke robe. Kada je riječ o neto dobiti, segment Prehrane je u 2015. godini ostvario 27,7 miliona eura neto dobiti što predstavlja snažan rast ovog pokazatelja profitabilnosti u odnosu na godinu ranije kada je on iznosio 3,8 miliona eura.

Prihodi od prodaje drugog strateškog poslovnog područja Farmaceutika iznosili su 106 miliona eura što uslijed negativnog uticaja propisanog smanjenja cijena lijekova na recept od strane HZZO-a te deprecijacije ruske rublje predstavlja pad od 4,1 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije. Neto dobit segmenta Farmaceutike u protekloj godini iznosila je 24,6 miliona eura. Na značajan rast neto dobiti Farmaceutike uticaj je imao ostvareni porezni prihod povezan s dobivenim poticajima za izgradnju novih tvornica Belupa pri čemu je Ministarstvo gospodarstva u martu 2015. godine temeljem Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja izdalo potvrdu temeljem koje je Belupo dobio status nositelja poticajnih mjera.

Kada je pak riječ o tržištima Grupe Podravka, glavni pokretač rasta u promatranom razdoblju je regija Adria s 11,4 posto višim prihodima od prodaje u odnosu na godinu ranije. U protekloj godini rast prihoda od prodaje ostvarile su i regije Europa (4,7 posto) te regija Nova tržišta (7,6 posto). Jedina regija koja bilježi pad prihoda od prodaje u odnosu na godinu ranije (-18,1 posto) je regija Rusija, ZND i Baltik. Uticaj tečajnih razlika na prihode ove regije iznosio je negativnih 7,6 miliona eura, ponajviše usljed deprecijacije ruske rublje. Bez uticaja tečajnih razlika, prihodi bi bili veći za 5,6 posto u odnosu na 2014. godinu, ponajviše zbog ostvarenih prihoda potkategorije zamrznutog povrća.

Započela je izgradnja dviju novih tvornica Belupa što s ukupnom vrijednosti od 51 milion eura predstavlja najveću greenfield investiciju u Hrvatskoj.

„Protekla godina ostat će zapisana u dugogodišnjoj Podravkinoj povijesti po cijelom nizu značajnih projekata koje smo sproveli, a čiji rezultati već sada dolaze do izražaja. Realizirali smo najveću akviziciju u povijesti Podravke, Žito Ljubljana s kojom ćemo dosegnuti dugoočekivani prag od 592 miliona eura prihoda i pozicionirati Grupu Podravka u sam vrh najuspješnijih prehrambenih kompanija na području regije Adria. Dokapitalizirali smo kompaniju s izdavanjem novih 1,7 miliona redovnih dionica i na taj način unijeli u kompaniju svježi kapital u iznosu od oko 67 miliona eura što investiramo u daljnji razvoj naše Grupe. Započeli smo s izgradnjom dviju novih tvornica Belupa što s ukupnom vrijednosti od 51 milion eura predstavlja najveću greenfield investiciju u Hrvatskoj.

Zvonimir Mršić

Ovo su samo neki od važnijih projekata koje smo realizirali, a pred nama je vrijeme novih izazova i snaženja kompanije s ciljem stvaranja najveće međunarodne kompanije sa sjedištem u Hrvatskoj.“ – istaknuo je Zvonimir Mršić, predsjednik Uprave Podravke prilikom današnje objave rezultata poslovanja za 2015. godinu.

Kada je pak riječ o cijeni dionica Podravke, u 2015. godini dionica Podravke porasla je 13,8 posto čime je nadmašila ostvarenja domaćih dioničkih indeksa Crobex i Crobex10 koji su u istom razdoblju ostvarili pad od 3,2 posto i 1,8 posto, pojedinačno.

Back To Top