skip to Main Content

Ministarstvo Finansija FBIH Zgrada 718×446

 

Ministarica finansija FBiH Jelka Milićević izjavila je juče u Sarajevu da je u prošloj godini u budžetima Federacije, kantona i općina, kao i u vanbudžetskim fondovima smanjen akumulirani deficit.

U pauzi sjednice Fiskalnog koordinirajućeg tijela FBiH, Milićević je istaknula da je u 2014. taj deficit iznosio 435,1 milion KM, a u 2015. oko 378,8 miliona KM, što je smanjenje za 56,3 miliona KM.

Precizirala je da je na nivou Fedracije u 2014. akumulirani deficit iznosio 173,3 miliona KM, dok u 2015. iznosi 83,1 milion KM, a kad su kantoni u pitanju, u deficitu su bili Unsko-sanski, Bosanskopodrinjski, Zapadnohercegovački i Kanton 10.

Milićević je navela da je na sjednici razgovarano i o poboljšanju informacionih sistema u kantonima, što bi im omogućilo da preuzmu na sebe tehnički dio planiranja budžeta, a u narednoj fazi bi to bilo urađeno i na nivou općina.

Dodala je da će u nastavku sjednice predstavnici USAID-a predstaviti registre parafisklanih taksi i poreza po kantonima i na nivou FBiH, koji bi određenim stimulativnim mjerama trebali biti harmonizirani.

Milićević je rekla da se ministri finansija na svim nivoima vlasti susreću s istim problemima i zahtjevima, zbog čega je nužna njihova koordinacija.

 

Izvor:FENA

 

Back To Top