skip to Main Content

Bihać

 

Povodom završetka projekta “Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u BiH” u Trebinju je održana svečanost na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i uručeni certifikati općinama i gradovima koji su dokumentovali uspostavljenu funkciju energetskog menadžmenta.

Među njima je i Gradska uprava Bihaća, koja je uspješno okončala projekte energetske efikasnosti i time ispunila zahtjevne kriterije za dobijanje certifikata.

Na svečanosti su uručeni  certifikati energetskim menadžerima i stručnjacima koji su pratili cijeli trogodišnji program obuke, a certifikate su dobili i Sabina Bišćević i Zlatan Čizmić, uposlenici Službe komunalne djelatnosti i inspekcijskih poslova pri Gradskoj upravi Bihaća, saopćeno je iz Kabineta gradonačelnika Bihaća.

Projekt njemačke organizacije GIZ  je realiziran u protekle tri godine u BiH  i učestvovalo je devet općina iz BiH s ciljem primjene energetskog menadžmenta u gradskoj administraciji i koordiniranju njihovih akcionih planova za energetsku efikasnost.

Provodeći akcione planove za energetsku efikasnost devet općina i gradova uštedjelo je gotovo 13,5 miliona KM u javnim i stambenim zgradama,sistemu grijanja i javnoj rasvjeti.

Back To Top