skip to Main Content

Terminal FBiH

 

Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo i privrednog društva “Operator-Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo održali su sastanak radi provedbe Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH i Pravilnika o dostavljanju podataka iz naftnog sektora.

Generalni direktor PD “Operator-Terminali Federacije” Džemal Bašić iznio je problem neadekvatne i neažurne dostave podataka nadležnim organima, budući da su subjekti i kupci iz Pravilnika o dostavljanju podataka iz naftnog sektora koji je stupio na snagu 3. marta 2016. dužni popuniti tabele i dostavljati podatke Ministarstvu, Poreznoj upravi FBiH i PD “Operator-Terminali Federacije”.

Na osnovu dosadašnjih izvještaja koje su Terminali Federacije zaprimili za februar, podatke je dostavilo svega 35 subjekata, a za mart 67, što je znatno manje od stvarnog stanja na terenu.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ajdinović naglasio je da će Uprava u svojim redovnim i vanrednim kontrolama preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi provedbe zakona i propisa, odnosno da će vršiti inspekcijski nadzor nad dostavom podataka nadležnim organima, saopćeno je iz te institucije.

Back To Top