skip to Main Content

XCesta 0112

 

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK organiziralo je radni sastanak na kojem je istaknuto nezadovoljstvo preraspodjelom prihoda za cestovnu infrastrukturu.

Na sastanku su uz ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsada Gluhića i pomoćnika ministra za saobraćaj Nenada Lukanovića bili prisutni i pomoćnik federalnog ministra za promet i komunikacije Pavo Boban, tehnički direktor JP Ceste Federacije BiH Dedo Pjanić, zamjenik premijera Posavskog kantona Alija Kusur, stručni savjetnik za cestovni promet Posavskog kantona Suad Hodžić – Mehić, te direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK Agan Delibajrić, sa saradnicima.

Ministar Gluhić i pomoćnik Lukanović izrazili su negodovanje zbog kratkoće vremena koje je ostavljeno za pripremu i održavanje sastanka jer smatraju da su na njemu, zbog tema koje će biti razmatrane, trebali biti prisutni i predstavnici općina s područja Tuzlanskog kantona kao i predstavnici Grada Tuzla.

Također, u uvodnom dijelu sastanka predstavnici resornog kantonalnog ministarstva istakli su da je Tuzlanski kanton u preraspodjeli prihoda za finansiranje cestovne infrastrukture oštećen u odnosu na pojedine kantone u Federaciji BiH, te da navedena nepravda mora biti ispravljena.

Izraženo je negodovanje i za alokaciju i preusmjeravanje finansijskih sredstava za finansiranje izgradnje projekta “Petlja Šićki Brod – Bolnica Kreka”, te je traženo da realizacija navedenog projekta bude nastavljena što prije.

Na sastanku su prezentirani Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH kao i Nacrt zakona o prenesenim javnim ovlastima auto-moto klubovima u FBiH, kako bi nadležno ministarstvo i JU Direkcija regionalnih cesta TK kroz primjedbe i prijedloge mogli utjecati na predložene nacrte zakona.

Također, bilo je govora i o načinu finansiranja javnih cesta na području FBiH, te o planovima, projektima  i strategiji razvoja infrastrukture u Federaciji BiH koja treba biti usvojena u narednom periodu.

Izrada i usvajanje strateških dokumenata u resoru prometa jedan je od preduvjeta u procesu pristupanju Evropskoj uniji, kao i za apliciranje i dobivanje sredstava za projekte iz različitih fondova (IPA, EIB, EBRD, WBIF), odnosno bez donošenja navedenih dokumenata neće biti moguće značajnije ulaganje finansijskih  sredstava u cestovnu infrastrukturu.

Razmatrana je i Odluka o kategorizaciji javnih cesta. Vlada FBiH je, nakon niza aktivnosti sa svim kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove saobraćaja i kantonalnim direkcijama cesta, donijela Odluku o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste koja je  objavljena u Službenim novinama FBiH i čija bi primjena trebala početi 15. novembra 2014., ali je prolongirana do 15. marta 2018.

Razmatrana je mogućnost modifikacija i korekcija navedene odluke, te da primjena eventualno izmjenjene odluke počne ranije, saopćeno je iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

 

Izvor:FENA

Back To Top