skip to Main Content

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača danas su na sastanku s predstavnicima Saveza udruženja penzionera u FBiH i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje najavili da će se u narednih šest mjeseci pratiti primjena novog Zakona o PIO, kojim su otklonjeni svi problemi uzrokovani postojanjem dosadašnjeg sistema, koji je, kako tvrde, bio nepravedan i neodrživ.

– Novim zakonom obezbjeđuje se likvidnost Penzionog fonda za narednih 20 do 30 godina jer se fond seli u budžet i obavezu isplate penzija sada garantira država, to jest Federacija. Penzioneri više ne moraju da brinu o povećanju penzija budući da zavise od rasta bruto društvenog proizvoda i indeksa potrošačkih cijena – rekao je Novalić.

Dodao je da prihodi koje privrednici uplaćuju u vanbudžetske fondove sada nisu osnov za garantiranje i usklađivanje penzija.

– Osigurano je da isplata i rast penzija ne budu neka predizborna priča i stvar nečije lične volje, već pitanje mehanizama koji su ugrađeni u Zakon o PIO – kaže Novalić.

Odredbama novog zakonskog rješenja, kaže Drljača, regulisano je da se na pravičan način utvrdi visina penzija budućih penzionera.

– Vrijeme će pokazati da smo napravili pomake u ovom segmentu. Zakon predviđa redovno i vanredno usklađivanje penzija, kao i mogućnosti usklađivanja za najniže kategorije – kazao je Drljača.

Predstavnici penzionera na sastanku su izrazili još jednom podršku Zakonu jer se penzije utvrđuju na osnovu uplaćenih doprinosa i radnog staža.

– Također, zadovoljni smo što će se penzije u martu povećati za pet i deset posto za 83.000 penzionera. Pored toga, 15. aprila bit će izvršeno usklađivanje penzija u skladu sa rastom troškova života i BDP-a – naveo je predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera FBiH Omer Omerefendić.

Predsjednik Saveza kantonalnih udruga umirovljenika Mostar Ivan Kožul ukazao je da će za buduće umirovljenike bodovni sustav izračuna mirovina omogućiti da pod jednakim uvjetima imaju i jednake mirovine.

– Važno je što Vlada može povećati minimalne mirovine što mi nismo uspjeli do sada – poručio je Kožul.

Pozicija predstavnika Zavoda PIO prilikom donošenja Zakona o PIO bila je da se jasno definira vidljiva finansijska održivost sistema.

– Ona je pozicionirana primarno početnom vrijednošću boda, te možemo računati na stabilan sistem – izjavio je direktor Zavoda PIO Zijad Krnjić nakon današnjem sastanka u Vladi FBiH.

 

(FENA)

Back To Top