skip to Main Content
"Jahorina Ekonomski Forum 2017.": Razvojne šanse Malih Ekonomija

"Jahorina ekonomski forum 2017.": Razvojne šanse malih ekonomija

Na dvodnevnom poslovnom skupu "Jahorina ekonomski forum 2017.", više od 50 stranih i domaćih predavača će sa očekivanih 300 delegata, gostiju i predstavnika medija, otvoriti dijalog o temi unapređenja privrednog ambijenta Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine. I…

Branding Konferencija 06 – "Kupi Me Za Minut"

Branding konferencija 06 – "Kupi me za minut"

Vrijeme možda jeste novac, ali novac više nema vremena. Danas se vrijeme mjeri sekundama, a komunikacija karakterima. Kako u 140 karaktera Twitter poruke osvojiti kupca i kako kroz tzv. elevator pitch prodati biznis ideju? Odgovore na ova pitanja možete dobiti…

Back To Top