skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo je donijela Odluku o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava i visini subvencionirane kamatne stope subjektima male privrede u Kantonu Sarajevo.

Ovom odlukom je utvrđen iznos od 1.090.000 KM sa pozicije Ministarstva privrede KS namijenjenih za subvencioniranje dijela profitne marže, odnosno kamatne stope, korisnicima kredita iz kreditne linije Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

Ukupna vrijednost kreditne linije pomenute banke iznosi 24.000.002 KM. Visina subvencionirane kamatne stope na navedena kreditna sredstva iznosi tri procentna poena ugovorene profitne marže.

Za finansiranje subjekata male privrede BBI banka je obezbijedila ovu kreditnu liniju iz koje će ovi privrednici uzimati povoljnje kredite, uz kamatnu stopu od 4,28 posto i troškove obrade kredita od 0,88 posto.

Godišnjim planom provođenja programa razvoja male privrede i Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj razvoju male privrede” za ovu godinu usvojen i odobren je Program kreditiranja subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima.

S ciljem realizacije ovog programa Ministarstvo privrede je u skladu sa Pravilnikom i zakonskim rješenjima provelo postupak odabira banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Kantona Sarajevo. U skladu sa propisanim kriterijima koji se odnose na visinu sredstava za kreditnu liniju, visinu kamatne stope, visinu troškova obrade kredita i vrijednost uspješno implementiranih kreditnih linija pri odabiru banke Ministarstvo je kao ekonomski najpovoljniju ponudu ocijenilo ponudu Bosna Bank International d.d. Sarajevo.

Back To Top