skip to Main Content

Vlada Federacije BiH će se na današnjoj sjednici, koja je počela u Sarajevu, izjasniti o više inicijativa za davanje izvornih tumačenja zakona, izjašnjena o amandmanima na postojeće i prijedlozima za donošenje novih zakona.

Jedno od izjašnjenja odnosi se i na amandman koji je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević. Vlada će se izjasniti i  o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o državnoj službi u FBiH, čiji je predlagač Klub poslanika BPS – Sefer Halilović u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Na dnevnom redu je i informacija o projektima finansiranim iz Fonda za reformu javne uprave “Sistem za upravljanje dokumentima” i “Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata”

Federalna vlada razmatrat će davanje saglasnosti na Nacrt aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske Komisije u BiH, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, te Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Back To Top