skip to Main Content

Gasovod 2

 

Zbog kvara i oštećenja plinovoda Semizovac – Zenica, koji se dogodio u subotu u naselju Klopče kod Zenice, kompanija ArcelorMittal Zenica je, prema prvim procjenama, imala finansijsku štetu višu od jedan milion KM.

Kompaniji ArcelorMittal Zenica je iznenadno prekinut dotok zemnog plina, vitalnog energenta za rad pogona kompanije, kao posljedica oštećenja dijela plinovoda BH Gasa na trasi  Sarajevo – Zenica, u naselju Klopče kod Zenice.

Bio je to prvi prekid u opskrbi zemnim plinom od 2009.godine, tada izazvan nesuglasicama između Rusije i Ukrajine.

-U subotu je odmah zaustavljena cjelokupna proizvodnja u čeličani i valjaonicama, ali visoka peć je morala nastaviti raditi samo da bi proizvodila plin potreban za kotlove. Sva količina tečnog gvožđa, koja je tako proizvedena na visokoj peći, morala je biti otpisana, jer se nije mogla koristiti za proizvodnju čelika. U valjaonicama je, pak, nakon što se opskrba plinom nastavi, potrebno 48 do 72 sata prethodno zagrijavati peći prije nego se proizvodnja ponovo pokrene- kaže menadžerica za komunikacije AMZ Dijana Srdanović-Božić.

Prve procjene financijske štete za kompaniju, uzrokovane ovim incidentom, pokazale su vrijednost iznad milion KM, ali se trenutno radi na detaljnim analizama dodatnih gubitaka.

-Cijenimo napore BH Gasa da nastalu štetu sanira na siguran i pouzdan način. Ovo je velika lekcija svim građevinskim firmama da se moraju obavezno konsultirati s kompanijama za isporuku električne energije i plina prije velikih građevinskh radova. Nadam se da će nadležni organi poduzeti sve što je potrebno da bi se ovakvi incidenti ubuduće izbjegli- istakao je generalni direktor kompanije ArcelorMital Zenica Biju Nair.

Po njegovim riječima infrastruktura, kao što je elektrodistributivna mreža i plinovodi, je od životne važnosti za privredu zemlje, i treba raditi s više opreza i uz što profesionalniji pristup rješavanju problema koji uzrokuju sigurnosne i materijalne štete kako zemlji, tako i investitorima.

Back To Top