skip to Main Content

Postar

 

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo da prestruktuira svoja raspoloživa novčana sredstava u iznosu od 45 miliona konvertibilnih maraka, odnosno  15.000.000 KM u periodu od 1.6.2016. godine do 31.12.2016. godine, a  30.000.000 KM u periodu od 1.7.2016. godine do 31.12.2016. godine.

Ova sredstva će biti plasirana prema Federalnom zavodu PIO za isplatu penzija korisnicima koji ih primaju putem BH Pošte.

BH Pošta i Federalni zavod PIO Mostar zaključit će odgovarajući Ugovor, odnosno Aneks ugovora za prestruktuiranje sredstava, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze vezane za plasman i vraćanje sredstava, uz naknadu za njihovo korištenje koja će, na dnevnoj osnovi, iznositi 0,0081 posto, u skladu s važećim propisima i općim interesima.

Back To Top