skip to Main Content

Dom Sindikata RSa DR

 

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH) isključen je iz članstva Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) – izjavila je juče predsjednica STBiH Mersiha Beširović.

Na konferenciji za novinare u Domu sindikata u Sarajevu Beširović je kazala da je takva odluka donesena na sjednici Glavnog odbora SSSBiH 5. aprila, te da je cijeli postupak pripremljen bez znanja Sindikata trgovine.

Razlog koji je naveden u odluci je rušenje ugleda Saveza od ovog granskog sindikata. Međutim, tvrdi Beširović, pozadina te odluke je poruka i lekcija svima da pitanja o finansijama sindikata nisu dozvoljena.

–  U januaru je Sindikat trgovine BiH, a na osnovu molbe koju smo dobili od Saveza sindikata Norveške regije Nedre Romerike, uputio predsjedniku SSSBiH Ismetu Bajramoviću dopis u kojem smo tražili  informaciju o donaciji od oko deset hiljada eura za potrebe renoviranja zgrade Doma sindikata u Mostaru. Taj iznos prebačen je u januaru 2014. godine i od tada do danas, čak ni nakon spomenutog dopisa, ova norveška regionalna organizacija nije dobila nikakvu informaciju o tome jesu li ova sredstva i za šta utrošena – navela je Beširović.

Sindikat trgovine, kako je dodala, posjeduje nalaz i mišljenje Nadzornog odbora (NO) SSSBiH u kojem taj odbor predlaže Glavnom odboru SSSBiH da ne usvoji finansijski izvještaj za 2015. godinu.  U tom dokumentu među ostalim je navedeno da će  NO SSSBiH tražiti mišljenje i stav Statutarne komisije u vezi kredita  kojeg je Savez podigao kod komercijalne banke krajem 2014. godine u iznosu od gotovo 42 hiljade maraka. Beširović tvrdi da za to ne postoji adekvatna odluka Predsjedništva, niti Glavnog odbora SSSBiH.

– Nažalost, ne možemo potvrditi, niti negirati je li finansijski izvještaj SSSBiH za 2015. usvojen i pored ovakvog mišljenja Nadtzornog odbora, ali možemo potvrditi da je dopis koji je Sindikat trgovine uputio u januaru itekako ozbiljno shvaćen i uzet u obzir, te je utjecao na inicijativu da se Sindikat trgovine isključi iz članstva Saveza – dodala je Beširović.

Navela je da će Sindikat trgovine poduzeti pravne mjere u skladu sa zakonom, te da je prioritet zaštita imovine tog sindikata i interesa članstva.

Back To Top