skip to Main Content

71773 Porezna Uprava 08

 

Na sastanku v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerifa Isovića s premijerom Srednjobosanskog kantona Tahirom Lendom i načelnikom Općine Busovača Asimom Mekićem, kantonalni premijer je izrazio zabrinutost zbog  stanja duga javnih subjekata i najave Porezne uprave da će izvršiti blokadu računa.

Istaknuo je da će od Vlade i Parlamenta Federacije BiH tražiti da se uključe u rješavanje problema i da po hitnom postupku donesu zakon ili uredbu kojom će se na najpovoljniji način za sve dužnike naći rješenje za naplatu duga kako se ne bi ugrozio rad javnih subjekata koji imaju veliki značaj za Srednjobosanski kanton i njegove građane.

Povod za održavanje ovog sastanka bilo je unapređenje saradnje između Vlade Srednjobosanskog kantona i Porezne uprave FBiH, saopćeno je iz te uprave.

V.d. direktora Porezne uprave Šerif Isović je upoznao kantonalnog premijera o dugovanjima privrednih subjekata u Federaciji BiH, a posebno onih čiji su osnivači Vlada FBiH i Srednjobosanski kanton. Obveznici čiji je osnivač Vlada FBiH i taj kanton imaju prispjele dužne obaveze u postupku prinudne naplate zaključno sa 31.03.2016. godine u ukupnom iznosu većem od 78 miliona maraka.

Isović je kazao da Porezna uprava ne može tražiti od poreznih obveznika da poštuju zakone i izvršavaju porezne obaveze, a da istovremeno ona sama ne primjenjuje važeće zakone time što će selektivno vršiti blokadu računa i prisilnu naplatu javnih prihoda.

Postupajući po važećim propisima, svim kantonalnim poreznim uredima je 4.03.2016. godine dat zadatak da o namjeravanim aktivnostima uprave obavijeste menadžment i vlasnike dužnika i da pozovu sve obveznike da izmire svoj dug te ukoliko to ne učine, da će uprava 20.04.2016.  blokirati račune svih subjekata koji ne plate dug ili s Poreznom upravom ne zaključe sporazum o plaćanju duga na rate.

Back To Top