skip to Main Content

Zastitanaradu

 

Zakon o zaštiti na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine u osnovi je dobar, ali neprimjenjiv u dijelu o kaznenim odredbama. Pošto je naslijeđen iz bivše Jugoslavije, kazne za nedozvoljena postupanja u ovoj oblasti izražene su u dinarima.

Zato, a i zbog tehnoloških inovacija s kojima se susreću poslijeratni zaposlenici, neophodno je mijenjanje Zakona, rečeno je juče tokom okruglog stola koji je povodom 28. aprila, Međunarodnog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, organizirao Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine.

Predsjednica tog sindikata Lejla Ćatić novinarima je kazala da su uposlenici u ovom sektoru manje izloženi povredama nego prije, ali kod privatnika, na primjer, ima slučajeva da radnici rade više od osam sati i da su fizički opterećeni više od dozvoljenog.

Najviše povreda dešava se u građevinarstvu, kazala je Ćatić, što je potvrdila i kantonalna inspektorica zaštite na radu Azra Vatrenjak, jedna od učesnica okruglog stola.

Po njenim riječima, daleko je veći broj uviđaja i nesreća u građevinarstvu nego u šumarstvu, barem u Sarajevskom kantonu.

Postojeći zakon o zaštiti na radu je dobar tekst, ali kad treba sankcionirati prekršioce, uslijedi prepreka – kazne izražene u prijeratnim dinarima, pa se inspekcija dovija „preko drugih zakona“, kazala je.

 

Izvor:FENA

Back To Top