skip to Main Content

PITANJE: Da li je rukovoditelj organa državne službe prilikom imenovanja komisije, sukladno čl. 61. Zakona o namještenicama u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj 49/05), ovlašten (u disciplinskom postupku protiv namještenika) angažirati i članove komisije koji nisu uposleni u organu uprave koji provodi disciplinski postupak?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top