skip to Main Content

PITANJE: Prema članu 37. Zakona o plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaće u Federaciji BiH, u slučaju teške bolesti ili invalidnosti državnog službenika ili namještenika ili člana njegove uže porodice isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u visini od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema zadnjem objavljenom statističkom podatku. Da li se pri izračunu naknade uzima zadnji statistički podatak koji je bio objavljen na dan podnošenja zahtjeva radnika ili na dan donošenja rješenja o odobrenju naknade?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top