skip to Main Content

PITANJE: Namještenik je u disciplinskom postupku koristio pravnu pomoć sindikata (s obzirom na to da je član sindikata), ali je istovremeno angažirao i advokata. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH upućuje na primjenu Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99) na pitanja koja nisu regulirana navedenom uredbom, a citirani Zakon propisuje da se: „Troškovi za pravno zastupanje naknađuju  samo u slučajevima kad je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano“. Da li se u konkretnom slučaju, s obzirom na to da je disciplinski postupak završio u korist namještenika, namješteniku mogu priznati i troškovi zastupanja od strane advokata?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top